• Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać na adres e-mail sklep@czasnazabawki.pl lub pisemnie na adres ul. Opolska 4F/3, 80-395 Gdańsk.

Zalecamy podać w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Uwaga! Przed odesłaniem towau prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu utworzenia zgłoszenia!

Zwroty

Każdy produkt w naszym sklepie podlega możliwości zwrotu do 21 dni od daty jego otrzymania.

Aby zwrócić zakupiony towar, prosimy o poinformowanie nas mailowo sklep@czasnazabawki.pl, pisemnie na adres ul. Opolska 4F/3, 80-395 Gdańsk lub telefonicznie 575738790

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Państwo nas poinformowali o chęci skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od umowy i odesłali towar przed upływem 21 dni od daty dostarczenia towaru.

W przypadku odstąpienia umowy zwracamy Państwu pełną zapłaconą za towar kwotę, w tym koszty dostarczenia w równowartości najtańszej opcji wysyłki, która była dostępna przy zakupie towaru. Środki zwracamy niezwłocznie na Państwa konto bankowe, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Państwo ponoszą bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktu.

W przypadku, gdy korzystanie z towaru było innego niż przeznaczone do jego użytku to klient odpowiada również za zmniejszenie jej wartości.

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:


Bartosz Zaborowski
ul. Opolska 4F/3, 80-395 Gdańsk.

CzasNaZabawki.pl

sklep@czasnazabawki.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

– Numer konta bankowego do zwrotu środków

(*) Niepotrzebne skreślić.

Powyższy formularz ułatwi przebieg zwrotu towaru, ale nie jest obowiązkowy.

Formularz jest też możliwy do pobrania pod linkiem przykładowy fomularz odstąpienia od umowy

Zachęcamy do skorzystania z automatycznie wypełnionego oświadczenia odstąpienia od umowy, które jest wysyłane na adres e-mail zaraz po złożeniu zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Uwaga! Przed odesłaniem towau prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu utworzenia zgłoszenia!